Qabul qilish tartibi

Vazirlar Mahkamasining 2010-yil 18-iyundagi 118-son qaroriga ilova:
Oliy ta’lim muassasalarining bakalavriatiga talabalarni qabul qilish tartibi to‘g‘risidagi nizom

KASBIY (IJODIY) IMTIHONLAR

Vazirlar Mahkamasining 2010-yil 18-iyundagi 118-son qaroriga ilova:
Oliy ta’lim muassasalarining bakalavriatiga talabalarni qabul qilish tartibi to‘g‘risidagi nizom

Hujjatlarni qabul qilish

Vazirlar Mahkamasining 2010-yil 18-iyundagi 118-son qaroriga ilova:
Oliy ta’lim muassasalarining bakalavriatiga talabalarni qabul qilish tartibi to‘g‘risidagi nizom

UMUMIY QOIDALAR

Vazirlar Mahkamasining 2010-yil 18-iyundagi 118-son qaroriga ilova:
Oliy ta’lim muassasalarining bakalavriatiga talabalarni qabul qilish tartibi to‘g‘risidagi nizom