MANTIQ MAYDONI 15-2013

Ko‘pchilik o‘quvchilarning IQ (intelligence quotient) testlaridan xabarlari bor. Bu testlar fikrlash va zehn darajasini aniqlashda muhim o‘lchov hisoblanadi. Dunyoning ko‘plab o‘quv yurtlariga yoki ishga qabul qilishda shunday testlardan foydalaniladi. Test ishlash tezligi va to‘g‘ri javoblar sonidan kelib chiqib natijalar chiqariladi va to‘plagan balliga qarab, zehn va fikrlash darajasi baholanadi. Quyida shunday testlardan biri keltirilgan. Bu testni 10 daqiqada yechib bo‘lishga urinib ko‘ring.