TOSHBAQA BERGAN DARS

animal 034.jpg

Bir bola toshbaqa topib olgan edi. U toshbaqani sinchiklab o‘rgana boshladi. Lekin bu jonivor boshini toshi ichiga suqib olar, toshlari uning qalqoni vazifasini bajarar edi. Bundan achchiqlangan bola qo‘liga tayoq olib, toshbaqaning boshini tashqariga chiqarishga urinar, lekin toshbaqa boshini aslo chiqarmas edi. 

Bolani kuzatayotgan amakisi unga: “Sen to‘g‘ri ish qilmayapsan! Tayoq bilan toshbaqaning boshini chiqaraman deb, o‘ldirib qo‘yishing mumkin”, - dedi.

Shundan so‘ng amakisi toshbaqani uyga olib kirib pechkaning yoniga qo‘ydi. Garchi toshbaqa boshini chiqarmagan bo‘lsa-da, birozdan so‘ng uning badaniga issiq yugurib, jonlana boshladi. Biroz o‘tib toshbaqa avval boshini, keyin oyoqlarini chiqarib harakatlana boshladi.

Shundan so‘ng amakisi eng asosiy sabog‘ini berdi: “Toshbaqalar ham bizlarga o‘xshaydi: ularni hech qaysi ishga majburlay olmaysan. Lekin sen ular bilan yaqinlashib olsang, ular sen istagan barcha ishlarni amalga oshirishadi”.

 
0 ta izoh

0 ta izoh

There are no comments