MANTIQ MAYDONI 15-2013

1. Ayiq-baliq-danak-echki-?

So‘roq belgisi o‘rniga quyidagilardan qaysi biri kelishi mumkin?

A) gulbeor                    B) jirafa

C) faytun                      D) kamalak

E)  tabiat

 

2. 1-1-2-3-5-8-13-?

 

So‘roq belgisi o‘rnida qaysi son kelishi kerak?

A) 8                            B) 13

C) 31                          D) 26

E) 21

 

3. Quyidagilardan qaysi biri boshqalaridan ko‘proq farq qiladi?

A) Sigir                        B) Sichqon

C) Yo‘lbars                  D) Ilon 

E) Fil

 

4. Ahmadning yoshi ukasining yoshidan to‘rt marta katta. Ahmad 16 yoshda. Ahmadning yoshi ukasining yoshidan ikki marta katta bo‘lganida, u necha yosh bo‘ladi?

A) 20                        B) 24

C) 25                        D) 26

E) 28

 

5. 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 14 - 15 - 30 sonlaridan qaysi biri bu ketma-ketlikka tegishli emas?

A) 3                             B) 7

C) 8                            D) 15

E) 30

 

6. 320 sonining 5 dan birining 2 dan birining 4 dan biri nechaga teng?

A) 4                            B) 8

C) 16                          D) 32

E) 64

 

7. Mahmudjon uyiga 13 blok suv sotib oldi. U eng ko‘pi bilan 3 blok suvni ko‘tara oladi. U suvlarni tashish uchun  eng kamida necha marta borib kelishi kerak?

A) 3                           B) 4

C) 4,5                       D) 5

E) 6

 

8. So‘roq belgisi o‘rniga keladigan sonni toping.

1 - 2 - 5 - 10 - 13 - 26 - 29- ?

A) 30                       B) 35

C) 42                      D) 58

E) 61

 

9. So‘roq belgisi o‘rniga keladigan sonni toping.

1 - 8 - 27 - ? - 125 – 216

A) 36                      B) 45

C) 46                      D) 64

E) 99

 

10. Quyida berilgan harflarni to‘g‘ri tartiblang. Hosil qilingan so‘z nimaning nomini ifodalaydi?

ymonunjma

A) shahar                B) hayvon

C) davlat                  D) uskuna

E) o‘simlik

O'tgan sonda e'lon qilingan mantiq maydoni sahifasi javoblari:
1. 255 (ikki chetdagi son o‘rtadagi sonning kvadratini ifodalamoqda.)
2. 5/5*(5+5)*(5+5)
3. Ism.
4. 1-o‘g‘il 1-2-3-4-37-38-39-40 sigirlarni
2-o‘g‘il 5-6-7-8-33-34-35-36 sigirlarni
3-o‘g‘il 9-10-11-12-29-30-31-32sigirlarni
4-o‘g‘il 13-14-15-16-25-26-27-28 sigirlarni
5-o‘g‘il esa qolgan sigirlarni oladi. 
5. 30 daqiqa
6. Ergash.
7. Paypoqni to‘qishda ish yuqori qismdan boshlanadi.
 
0 ta izoh

0 ta izoh

There are no comments